ระดับซีรัม cystatin C ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

Siriporn Proungvitaya, Ammala Monsouvanh, Tanakorn Proungvitaya, Papavadee Honglag, Yaovalak Teerajetgu, Limthong Promde

AbstractFull Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.